Начало

 
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.08.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по провеждане на анализ на състоянието на вътрешната структура на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката: 13.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЕВРОГАЙДЪНС - ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Дата на създаване на преписката: 19.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси ”

Дата на създаване на преписката: 18.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2015 17:00

Статус: Възложена

Още
Открита процедура, с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за нуждите на ЦРЧР“

Дата на създаване на преписката: 30.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 17:00

Статус: Възложена

Още