Начало

 
Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по провеждане на анализ на състоянието на вътрешната структура на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката: 13.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси ”

Дата на създаване на преписката: 18.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2015 17:00

Статус: Възложена

Още