Начало

 
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.08.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЕВРОГАЙДЪНС - ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Дата на създаване на преписката: 19.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Открита процедура, с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за нуждите на ЦРЧР“

Дата на създаване на преписката: 30.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 17:00

Статус: Възложена

Още