Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по провеждане на анализ на състоянието на вътрешната структура на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката: 13.01.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2017 17:00
Статус: Затворена

Център за развитие на човешките ресурси кани всички заинтересовани лица с подходящ опит при извършване на функционален анализ на административни структури, съобразно професионалните си възможности и компетентност, да предоставят  индикативни ценови оферти (обща цена) за извършването на аналитични дейности.