Контакти

1000 София, ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 4

Приемно време на ЦРЧР:
Понеделник - от 14:00 до 16:00 часа
Петък - от 09:30 до 11:30 часа

Тел.: 02/9155010
Факс: 02/9155049